OfertaZapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Medycznego ProVita

 • Prawa i obowiązki pacjenta

  Prawa Pacjenta szczegółowo opisuje Karta Praw Pacjenta opracowana przez Ministerstwo Zdrowia.
  Z dokumentem można zapoznać się tutaj: Karta Praw Pacjenta  Obowiązkiem pacjenta jest:

  1. Zachowywać się kulturalnie,
  2. Przestrzegać higieny osobistej oraz utrzymywać właściwy stan sanitarny swojego otoczenia,
  3. Nie zakłócać spokoju innym chorym oraz personelowi zakładu,
  4. Stosować się do zaleceń lekarza,
  5. Współpracować z personelem placówki w wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy stanu zdrowia chorego,
  6. Poszanować własność placówki (wiele regulaminów przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone w mieniu placówki dokonane z winy pacjenta),

   • Instytucje pomocy

    Opieka medyczna w dni wolne od pracy i codziennie od 18:00 do 08:00

    Dyżury w ramach Nocnej i Świątecznej opieki medycznej pełni Szpital im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy
    ul. Prusicka 53/55


    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica
    Telefon: 71 387-05-96, 71 387-06-70
    E-mail: pcprtrzebnica@wp.pl
    http://pcpr.trzebnica.pl/

    SZPOZ Poradnia Terapii Uzależnień od Narkotyków
    Wyb. J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
    ord. dr psych. P. Pazdro
    tel. (71) 329-14-60 wew.250, fax (071) 329-31-47
    szpoz@ists.pwr.wroc.pl

    Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR
    ul. Roosevelta 18a, 50-236 Wrocław
    kier. Adam Lewicki
    tel./fax (071) 788-93-09, roosevelta@wp.pl

    Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia WYSPA
    ul. S.Więckowskiego 10/2, 50-431 Wrocław - kier. Zbigniew Tomczak
    tel/fax (071) 341-31-90, 0605-61-98-48
    wyspawroc@poczta.onet.pl, www.wyspa.of.pl

Znajdziesz nas również na Facebooku!